Informacja: PanBilet wykorzystuje pliki cookies oraz przetwarza dane na potrzeby swoich klientów. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Utwórz konto i sprzedawaj bilety!
Drogi organizatorze, aby rozpocząć swoją lukratywną przygodę lidera sprzedaży biletów z PanBilet i uzyskać dostęp do panelu, należy najpierw zarejestrować swoje indywidualne konto organizatora. Nim to jednak zrobisz, skontaktuj się najpierw z nami mailowo kontakt@panbilet.pl lub telefonicznie +48 572 259 066 w celu dokładnego poznania oferty oraz możliwości całego systemu. Gdy uznasz naszą ofertę za wystarczająco dobrą, wypełnij poniższy formularz i dokonaj weryfikacji konta, postępując zgodnie z kolejnymi instrukcjami. Uwaga! Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie poszczególnych pozycji lub nie wiesz jak poprawnie wypełnić formularz to przed zapisaniem formularza skontaktuj się z nami - postaramy się szybko Ci pomóc...
Dane podmiotu
Adres e-mail:
Hasło do konta:
Powtórz hasło:
Domena dla konta:
.panbilet.pl
Numer telefonu:
Pełna nazwa:
Adres siedziby:
Kod i miejscowość:
Województwo:
Numer konta (IBAN):
Numer NIP:
Rodzaj podmiotu:
Numer REGON:
Numer KRS:
Czy spółka giełdowa?
Czy usługi finansowe?
Dane osoby reprezentującej podmiot
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Data urodzenia:
Typ dokumentu:
Numer dokumentu:
Data ważności dokumentu:
Adres zameldowania:
Kod i miejscowość:
Kraj zameldowania:
Informacja: Zasady przy definiowaniu beneficjentów

Właściciel: Wybierz w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki cywilnej. Wpisz dane osoby fizycznej właściciela firmy lub obu wspólników spółki cywilnej.

Sprawowanie kontroli: Wybierz w przypadku gdy nie można ustalić danych większościowych wspólników spółki akcyjnej, sp. z o.o. w przypadku gdy właściciel jest osobą fizyczną lub w przypadku fundacji, stowarzyszenia. Wpisz dane osób sprawujących kontrolę np. członków zarządu w spółce kapitałowej albo osoby zarządzającej przedsiębiorstwem, fundacją lub stowarzyszeniem,

Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio ponad 25% udziałów lub akcji lub prawa głosu: Wybierz w przypadku spółki akcyjnej lub sp. z o.o. Wpisz dane osób posiadających bezpośrednio lub pośrednio 25 % udziałów lub akcji lub prawa głosu na zgromadzeniu wspólników.

Blue Media SA na podstawie art. 8b ust. 3 pkt 2 z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455) jest zobowiązana do podjęcia działań mających na celu identyfikację tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustaleniu struktury własności i zależności klienta. Identyfikacja beneficjenta - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy - obejmuje ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska i adresu oraz dodatkowo innych danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim instytucja obowiązana może je ustalić. Komunikat w sprawie beneficjenta rzeczywistego wydany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/4684945
Dane beneficjentów rzeczywistych - #1
Typ beneficjenta:
Liczba udziałów (%):
Imię beneficjenta:
Nazwisko beneficjenta:
Numer PESEL:
Data urodzenia:
Adres beneficjenta:
Kod i miejscowość:
Państwo beneficjenta:
Abyśmy mogli lepiej dopasować wyświetlane wyniki, wybierz swój region :